10 نکته در مورد دسته چک صیاد

از قابلیت های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 -اختصاص شماره شناسه منحصر به فرد به هر برگه چک بانکی

2 - این شناسه پیگیری هر برگ چک را به صورت مجزا در سراسر کشور تسهیل می کند.

3 - استعلام اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء

4 - این استعلام به ازای هر دسته چک درخواستی صورت می پذیرد

5 - جلوگیری از چاپ دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت و دارای سوء پیشینه

6 - اختصاص بارکد دوبعدی به هر برگ چک بانکی. این بارکد حاوی اطلاعات برگ چک و صاحبان حساب است

7 - تسهیل و سرعت بخشیدن به خواندن مکانیزه اقلام اطلاعاتی و استعلام برگ چک

8 - قابلیت چاپ دسته چک توسط چاپگر های متنوع 

9 - ایجاد یک بانک اطلاعاتی یک پارچه و مدون از وضعیت اختصاص دسته چک در سراسر کشور

10 - قابلیت گزارش گیری تحلیلی و پویا از وضعیت دسته چک های موجود در کشور


منبع این نوشته : منبع
دسته ,صاحبان ,استعلام ,کشور ,اختصاص ,قابلیت ,صاحبان حساب ,سراسر کشور

قرارداد کار سفید‌ امضاء جرم است؟


این جمله را بعنوان یک تیتر خبری زیاد میخوانیم .

عموما برای تاکید بر حمایت از قشر کارگری ، اینگونه اظهارنظر میکنند درحالیکه صرف وجود قرارداد سفید امضاء نه تنها جرم نیست بلکه به استناد هیچیک از مواد قانون کار جمهوری اسلامی، حتی تخلف نیز محسوب نمیشود و هیچ منع قانونی برای تنظیم قرارداد سفید امضاء با توافق طرفین وجود ندارد .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
امضاء ,قرارداد ,سفید امضاء ,قرارداد سفید

قرارداد کار سفید‌ امضاء جرم است؟


این جمله را بعنوان یک تیتر خبری زیاد میخوانیم .

عموما برای تاکید بر حمایت از قشر کارگری ، اینگونه اظهارنظر میکنند درحالیکه صرف وجود قرارداد سفید امضاء نه تنها جرم نیست بلکه به استناد هیچیک از مواد قانون کار جمهوری اسلامی، حتی تخلف نیز محسوب نمیشود و هیچ منع قانونی برای تنظیم قرارداد سفید امضاء با توافق طرفین وجود ندارد .

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
امضاء ,قرارداد ,سفید امضاء ,قرارداد سفید

سامانه صیاد چیست؟

سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به منظور یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی پیاده سازی شده است. این سامانه با متمرکز کردن درخواست های دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری شود.

همچنین با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می شود. سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده، یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند.ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه  صاحب چک مطلع شود .

این سامانه به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بانک های کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و دریافت شناسه استعلام (به ازای هر برگ چک) اجازه صدور دسته چک برای متقاضیان را پیدا می کنند.

مهلت دوباره بانک مرکزی به بانک ها

حال پس از گذشت مدتی از معرفی و اجرای این طرح در سیستم بانکی، ۱۵ شهریور ماه سال جاری آخرین مهلت بانک ها برای اتصال به این سامانه بود اما اکنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانک به سامانه صیاد متصل شده و این سامانه در حال فعالیت است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه ۱۵ شهریور ماه آخرین مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای اتصال به سامانه صیاد بود، اما به دلیل اینکه تمام بانک ها امکان اتصال به این سیستم را تا مهلت تعیین شده نداشتند، پایان شهریور ماه آخرین فرصت برای اتصال همه بانک ها جز ۳ بانک به این سیستم است.

حال با گذشت این مدت ، ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده اند اما هشت بانک هنوز باقی مانده اند که بانک مرکزی نیز فرصت ۱۱ روزه ای را برای پیوستن به این سامانه تعیین کرده است.


منبع این نوشته : منبع
بانک ,سامانه ,دسته ,صیاد ,مرکزی ,مهلت ,سامانه صیاد ,بانک مرکزی ,صدور دسته ,برای اتصال ,آخرین مهلت

سامانه صیاد چیست؟

سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به منظور یکپارچه سازی فرایند صدور دسته چک های بانکی پیاده سازی شده است. این سامانه با متمرکز کردن درخواست های دسته چک، امکان اعتبارسنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم کرده تا از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری شود.

همچنین با اختصاص شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک، استعلام و پیگیری وضعیت چک تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می شود. سامانه صیاد با ثبت دسته چک های صادر شده، یک بانک اطلاعاتی یکپارچه و مدون از سوابق صدور دسته چک در سراسر کشور ایجاد می کند.ویژگی بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه  صاحب چک مطلع شود .

این سامانه به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و بانک های کشور پس از ثبت درخواست در سامانه صیاد و دریافت شناسه استعلام (به ازای هر برگ چک) اجازه صدور دسته چک برای متقاضیان را پیدا می کنند.

مهلت دوباره بانک مرکزی به بانک ها

حال پس از گذشت مدتی از معرفی و اجرای این طرح در سیستم بانکی، ۱۵ شهریور ماه سال جاری آخرین مهلت بانک ها برای اتصال به این سامانه بود اما اکنون با گذشت چند روز از موعد مقرر، تنها ۲۲ بانک به سامانه صیاد متصل شده و این سامانه در حال فعالیت است.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه ۱۵ شهریور ماه آخرین مهلت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای اتصال به سامانه صیاد بود، اما به دلیل اینکه تمام بانک ها امکان اتصال به این سیستم را تا مهلت تعیین شده نداشتند، پایان شهریور ماه آخرین فرصت برای اتصال همه بانک ها جز ۳ بانک به این سیستم است.

حال با گذشت این مدت ، ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده اند اما هشت بانک هنوز باقی مانده اند که بانک مرکزی نیز فرصت ۱۱ روزه ای را برای پیوستن به این سامانه تعیین کرده است.


منبع این نوشته : منبع
بانک ,سامانه ,دسته ,صیاد ,مرکزی ,مهلت ,سامانه صیاد ,بانک مرکزی ,صدور دسته ,برای اتصال ,آخرین مهلت

مسئولیت حسابرسانمسئولیت حسابرسان شناسایی خطرهای مذکور تا حد امکان و با استفاده از روش هایی مثل طرح پرسش های پیشنگرانه، وارسی تحلیلی رویدادها و معاملات و استفاده از چک لیست های مربوطه (که در ادامه ذکر خواهد شد) بر این اساس توجه حسابرسان به موضوع خطر حسابرسی و اجزا آن بایستی بسیار فراتر از صرفاً استفاده از چک لیست های استاندارد موجود و یا استفاده از کاربرگ ها و روش های حسابرسی سال قبل برای تبدیل اجزا خطر حسابرسی به تعدادی ارقام کمی و استفاده از آن ها برای تعیین حجم ازمون های محتوا باشد.


 همچنین بطور مستمر اجزا خطر حسابرسی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت تغییر براورد در خطر های مذکور اثار آن را بر نوع، ماهیت، زمانبندی و حجم آزمون های محتوا تعیین میشود.


در واقع هر کار حسابرسی می تواند منحصر به فرد باشد و با سایر شرکت های با فعالیت مشابه و حتی سال مالی قبل، متفاوت باشد. لذا در شناسایی خطر های کنترل و ذاتی توجه خاص به شرایط همان سال بسیار مهم است. از عمده مخاطراتی که در فرایند شناسایی و براورد خطرهای کنترل و ذاتی وجود دارد ومستقیما به کارخود حسابرسان ارتباط دارد که بخشی از خطر عدم کشف محسوب میشود به شرح زیر می باشد:


۱) خطر عدم تجربه و دانش حسابرسان

۲) خطر عدم شناخت کافی از فعالیت صاحبکار و محیط حاکم بر آن

۳) خطر اجرای روش های نامناسب بررسی براورد خطرهای کنترل و ذاتی

۴) خطر قضاوت نادرست در براورد خطرهای کنترل و ذاتی

۵) خطر نمونه گیری در آزمون های رعایت سیستم کنترلهای داخلی

۶) اجرای ازمون های محتوا به دو بخش زیر تفکیک می شود:

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حسابرسان ,استفاده ,حسابرسی ,خطرهای ,کنترل ,ذاتی ,خطرهای کنترل ,براورد خطرهای ,مسئولیت حسابرسان ,براورد خطرهای کنترل

مسئولیت حسابرسانمسئولیت حسابرسان شناسایی خطرهای مذکور تا حد امکان و با استفاده از روش هایی مثل طرح پرسش های پیشنگرانه، وارسی تحلیلی رویدادها و معاملات و استفاده از چک لیست های مربوطه (که در ادامه ذکر خواهد شد) بر این اساس توجه حسابرسان به موضوع خطر حسابرسی و اجزا آن بایستی بسیار فراتر از صرفاً استفاده از چک لیست های استاندارد موجود و یا استفاده از کاربرگ ها و روش های حسابرسی سال قبل برای تبدیل اجزا خطر حسابرسی به تعدادی ارقام کمی و استفاده از آن ها برای تعیین حجم ازمون های محتوا باشد.


 همچنین بطور مستمر اجزا خطر حسابرسی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفته و در صورت تغییر براورد در خطر های مذکور اثار آن را بر نوع، ماهیت، زمانبندی و حجم آزمون های محتوا تعیین میشود.


در واقع هر کار حسابرسی می تواند منحصر به فرد باشد و با سایر شرکت های با فعالیت مشابه و حتی سال مالی قبل، متفاوت باشد. لذا در شناسایی خطر های کنترل و ذاتی توجه خاص به شرایط همان سال بسیار مهم است. از عمده مخاطراتی که در فرایند شناسایی و براورد خطرهای کنترل و ذاتی وجود دارد ومستقیما به کارخود حسابرسان ارتباط دارد که بخشی از خطر عدم کشف محسوب میشود به شرح زیر می باشد:


۱) خطر عدم تجربه و دانش حسابرسان

۲) خطر عدم شناخت کافی از فعالیت صاحبکار و محیط حاکم بر آن

۳) خطر اجرای روش های نامناسب بررسی براورد خطرهای کنترل و ذاتی

۴) خطر قضاوت نادرست در براورد خطرهای کنترل و ذاتی

۵) خطر نمونه گیری در آزمون های رعایت سیستم کنترلهای داخلی

۶) اجرای ازمون های محتوا به دو بخش زیر تفکیک می شود:

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حسابرسان ,استفاده ,حسابرسی ,خطرهای ,کنترل ,ذاتی ,خطرهای کنترل ,براورد خطرهای ,مسئولیت حسابرسان ,براورد خطرهای کنترل

سررسید های حسابداران برای ماه مهر✅15 مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی


✅15آبان مهلت ارسال گزارشات خرید، فروش و قراردادها فصل تابستان  و بهار به سازمان امورمالیاتی 

 

✅30 مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی 


✅30 مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی


✅30 مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح


منبع این نوشته : منبع
سازمان ,مهلت ,لیست حقوق ,حقوق شهریور ,ارسال لیست ,سازمان امورمالیاتی  ,مهلت ارسال

مواردی در خصوص برگ تشخیص مالیاتیمهلت اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن است.


برگ تشخیص مالیات  سندی است که اداره امور مالیاتی  صادر می کند و در آن ؛ نوع و میزان مالیات مشخص شده است .


مالیات دهنده حق دارد به تشخیص اداره امور مالیاتی ؛ در مهلت قانونی یادشده ( ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ ) ؛ اعتراض نماید .


30 روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه ( ثبت اعتراض ) می باشد .


اعتراض به برگ تشخیص مالیات ( در صورتیکه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود ) در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.


منبع این نوشته : منبع
تشخیص ,مالیات ,اعتراض ,مالیاتی ,ابلاغ ,تشخیص مالیات ,امور مالیاتی ,تاریخ ابلاغ ,اداره امور

نرم افزار حسابداری پارسیان

ﺍﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﺎﻪ ﺍ ﺑﻔﺘﺪ، ﻫ ﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.اﻣﺎ ﺍﺮ ﻫﻤﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﺪ.

ﺲ، ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید تا ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻔﺶ ﻫﺎ ﻪ ﻮﺷﺪﻩ ﺍﻢ، ﺭﻗﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ،بلکه ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎ ﻪ ﺑﺮ ﻣ ﺩﺍﺭﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 


نرم افزار پارسیان اولین برنامه حسابداری مجهز به سیستم ارسال پیام کوتاه می باشد . با این سیستم پیشرفته می توان مبلغ مانده حساب، تاریخ اقساط و تاریخ چکهای مشتریان را توسط پیام کوتاه به اطلاع آنان رساند


 

حسابداری :

 امکان صدور سند حسابداری با دو سیستم پیشرفته و ساده مناسب جهت حسابداران حرفه ای و آماتور

 

امکان استفاده از سندهای حسابداری از پیش تعریف شده شامل :

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حسابداری ,سیستم ,سیستم پیشرفته ,پیام کوتاه

نرم افزار حسابداری پارسیان

ﺍﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﺎﻪ ﺍ ﺑﻔﺘﺪ، ﻫ ﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.اﻣﺎ ﺍﺮ ﻫﻤﻦ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺮ ﺭﻭ ﺑﺮ ﺍﻓﺘﺪ، ﺑﺮ ﺭﻭ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭﺧﺸﺪ.

ﺲ، ﺑﻬﺘﺮﻦ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ کنید تا ﺑﺪﺭﺧﺸﻴﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻔﺶ ﻫﺎ ﻪ ﻮﺷﺪﻩ ﺍﻢ، ﺭﻗﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﺩ،بلکه ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎ ﻪ ﺑﺮ ﻣ ﺩﺍﺭﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

 


نرم افزار پارسیان اولین برنامه حسابداری مجهز به سیستم ارسال پیام کوتاه می باشد . با این سیستم پیشرفته می توان مبلغ مانده حساب، تاریخ اقساط و تاریخ چکهای مشتریان را توسط پیام کوتاه به اطلاع آنان رساند


 

حسابداری :

 امکان صدور سند حسابداری با دو سیستم پیشرفته و ساده مناسب جهت حسابداران حرفه ای و آماتور

 

امکان استفاده از سندهای حسابداری از پیش تعریف شده شامل :

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
حسابداری ,سیستم ,سیستم پیشرفته ,پیام کوتاه

آیا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج کد اقتصادی و مشخصات هویتی خریدار در فاکتور الزامی است؟طبق مفاد ماده 19 قانون ارزش افزوده و همچنین مفاد راهنمای صورتحساب فروش کالا و خدمت، مؤدیان مشمول این نظام موظفند اطلاعات هویتی مشخصات متعاملین، اعم از نام،‌ کد اقتصادی یا کد ملی (حسب مورد)، نشانی کامل و کد پستی را در خصوص فروشندگان و خریداران به طور کامل درج نمایند. کلیه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای صحیح قانون میباشند. بدیهی است ارائه اطلاعات هویتی از جمله کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی از الزامات مقرر جهت اجرای صحیح قانون میباشد.


منبع این نوشته : منبع
اقتصادی ,هویتی ,برای اشخاص ,صحیح قانون ,اجرای صحیح ,اطلاعات هویتی

آیا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج کد اقتصادی و مشخصات هویتی خریدار در فاکتور الزامی است؟طبق مفاد ماده 19 قانون ارزش افزوده و همچنین مفاد راهنمای صورتحساب فروش کالا و خدمت، مؤدیان مشمول این نظام موظفند اطلاعات هویتی مشخصات متعاملین، اعم از نام،‌ کد اقتصادی یا کد ملی (حسب مورد)، نشانی کامل و کد پستی را در خصوص فروشندگان و خریداران به طور کامل درج نمایند. کلیه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای صحیح قانون میباشند. بدیهی است ارائه اطلاعات هویتی از جمله کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی و کد ملی برای اشخاص حقیقی از الزامات مقرر جهت اجرای صحیح قانون میباشد.


منبع این نوشته : منبع
اقتصادی ,هویتی ,برای اشخاص ,صحیح قانون ,اجرای صحیح ,اطلاعات هویتی

سر رسید عمومی حسابداری15 مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

30 مهرمهلت ارسال گزارشات خرید، فروش و قراردادها فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی 

 

30 مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی 


30 مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی


30 مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به سازمان امور مالیاتی


بموجب ماده 137 قانون تجارت : هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.


منبع این نوشته : منبع
سازمان ,مهرمهلت ,مهرمهلت ارسال ,حقوق شهریور ,لیست حقوق ,ارسال لیست ,سازمان امورمالیاتی 

سر رسید عمومی حسابداری15 مهرمهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی

30 مهرمهلت ارسال گزارشات خرید، فروش و قراردادها فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی 

 

30 مهرمهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی 


30 مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی


30 مهر مهلت ارائه صورتهالی مالی حسابرسی شده شرکتهای بند الف و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به سازمان امور مالیاتی


بموجب ماده 137 قانون تجارت : هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.


منبع این نوشته : منبع
سازمان ,مهرمهلت ,مهرمهلت ارسال ,حقوق شهریور ,لیست حقوق ,ارسال لیست ,سازمان امورمالیاتی